Als enige in de branche beschikt Incentive Company BV over mobiele slipbanen die geschikt zijn voor zware brandweervoertuigen, waaronder de TAS (tankautospuit) en de autolaadkraan. Voor de veiligheidsregio’s oost, west en noord worden deze mobiele slipbanen regelmatig ingezet. Tevens worden ze ingezet voor examendoeleinden.

Brandweer

Terug naar projecten